'Seabirds and marine mammals off SW Galicia, all year-round. Didactic, exciting experience at the best value!'

Documents

Here below there are some interesting links to documents and pages for general knowledge of the Galician seabirds:

Romay, C. D.; Rodríguez, M. & Mariño, I. 2012. Primeiro aniversario de Seabirds Galicia. A Mobella 19: 54-57. Grupo Naturalista Hábitat, A Coruña. (note: in the document paper can be found at pages 56-59)

Valeiras, J. 2003. Attendance of scavenging seabirds at trawler discards off Galicia, Spain. In: Mínguez, E.; Oro, D.; De Juana, E. & Martínez-Abraín, A. (ed.). Mediterranean seabirds and their conservation. Scientia Marina 67: 77-82.

Sandoval, A.; Hevia, R.; Fernández, D. & Valderas, A. 2010. Boletín de la Estación Ornitológica de Estaca de Bares. Número 2 - Año 2009. Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia / TERRANOVA Interpretación y Gestión Ambiental, S.L. 95 pp.

Sandoval, A.; Hevia, R. & Fernández, D. 2009. Boletín de la Estación Ornitológica de Estaca de Bares. Número 1 - Año 2008. Dirección Xeral de Conservación da Natureza, Consellería do Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible da Xunta de Galicia / TERRANOVA Interpretación y Gestión Ambiental, S.L. 78 pp.